Moody’s değerlendirmesi
Eklenme Tarihi : 26 Eylül 2016
Kategori : Haberler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moodys’in Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmesini değerlendiren Goldman Sachs, Türkiye’nin notunu Temmuz ayında olası bir indirim için izlemeye alan Moodys’in notu indirmesinin beklenmedik bir olay olmadığını belirtti. Ancak Goldman Sachs, Moody’s kararının zamanlasının beklenenden önce olduğunu vurguladı.

 

Türkiye’nin döviz cinsinden tahvillerinin hali hazırda bir not düşüşünü fiyatlamış olduklarını ifade eden Goldman Sachs, bu nedenle piyasa reaksiyonun büyük olasılıkla pasif fonların zoraki satışlarına bağlı gelişeceğini belirtti,

 

Goldman Sachs, “Temel olarak bakıldığında, not indirimin çok fazla bir etkisi olacağından kuşkuluyuz. Otoritelerin kamu kurumlarının gözden geçirilmesi gibi politika önceliklerini hali hazırda kabul etmiş olduklarına inanıyoruz. Bu nedenle kredi notunda düşüşün hemen bir politika değişikliğine yol açmasını beklemiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

 

Bununla birlikte, çok sayıda bankaların toptan fonlamaya bağımlılıklarını azaltmayı amaçladıkları ve kredileri azalttıkları dikkate alındığında büyümenın yavaşladığını ve para politikasının büyümeyi daha az etkiler hale geldiğini ifade eden Goldman Sachs, bu durumunu büyümede istikrarın sağlanması için bütçesel ve yarı bütçesel politika üzerinde baskıyı artırdığını vurguladı.

 

Goldman Sachs, “Bütçe fonlamasının ihracattan çok iç talebi destekleme eğilimi dikkate alındığında, büyümeye bu tür desteğe yapısal politikalarla karşılık verilmedikçe dış dengesizliklerin artması riski ortaya çıkar” dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moodys’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesini değerlendiren Morgan Stanley, not indiriminin etkisini Türkiye’nin büyüme ve bütçe disiplini performansının belirleyeceğini bildirdi.

 

Moodys’in kredi notunu Cuma günü Baa3′ten Ba1′e indirmesinin etkilerinin hala bilinmez olduğunu belirten Morgan Stanley, “Bununla birlikte bizim bildiğimiz, Türkiye’nin gerek ekonomik gerekse finansal olarak son birkaç yılda göreceli olarak iyi performans gösterdiği, kendi özel durumundan kaynaklı risklere rağmen beklenenden daha iyi performans göstererek yatırımcıları şaşırtığı” ifadelerini kullandı.

 

Ultra düşük faiz oranlarının ve düşük enerji fiyatlarının yaptığı olumlu global şartların dışında, dirençli büyüme ve devam eden mali disiplinin Türkiye için büyük tamponlar olarak hareket ettiğini belirten Morgan Stanley, “Bizim görüşümüze göre, birçok benzer ülke cansız büyüme ve kötüleşen mali pozisyonun sıkıntılarını yaşarken, bu faktörler Türkiye’de göreceli olarak iyi bir makro hikayeoluşturulmasında rol oynadılar. Bu bakımdan, eğer Türkiye güçlü büyümeyi, bütçe performansı disiplinini, kurumları güçlendirimeyi devam ettirmeyi başarır ise, not indirimin yankıları hem sınırlı hem dekısa ömürlü olur” dedi.

 

Büyüme bir miktar yavaşlayacak, ancak benzerlerinden daha iyi olacak

Raporunda Türkiye’de, beklentilerden zayıf 2. çeyrek GSYH rakamı ve 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin daha zayıf büyümeyeişaret etmesi nedeniyle, yüzde 3′ün üzerinde büyüme oranının sürdürülebilirliği konusunda bazı endişeler olduğunu ifade eden Morgan Stanley, Moodys’in not indirimini kararının bu durumu daha da kötüleştirmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

 

“Biz, gevşek para politikası ve makro ihtiyati politikaların 4.çeyrekten itibaren büyümeye bir miktar destek vermesini beklemeye devam ediyoruz. Bununla birlikte 2016 için yüzde 3,3 olan büyüme tahminimizidevam ettiriyoruz. Son gelişmeler sonrasında büyüme tahmini için riskler aşağı eğilimli” ifadelerini kullanan Morgan Stanley, iç talep tarafından yönlendiriliyor olması nedeniyle büyümenin yapısının daha az ideal göründüğünü de savundu. Morgan Stanley ayrıca, son yıllarda negatif olan verimlilik böyümüsinin güçlü büyüme performansının sürdürülebilirliği konusunda en büyük endişe oladığını ve Moodys’in not indiriminin aha yönlendiricilerinden biri olduğunu da vurguladı.

 

TCMB’nin Ekim toplantısında faiz koridorunun alt ve üst bandını 25′er baz pfuan indireceğini tahmin eden Morgan Stanley, bu faiz indirimleri sonrasında TL’de yaşanacak değer kayıplarının TCMB’yi tek oranlı faiz politikasını düşünmeye yönlendireceğine inadıklarını da belirtti.